تماس با ما

تبریز-خیابان شهیدنقوی  (منتظری)-کبیری جنوبی-سالک صدیق(قره گوز) -پلا ک۱۹۴                                                                    ایمیل: tabrizyazar.ir@gmail.com     اینستاگرام:tabrizyazar.ir   تلفکس:۰۴۱۳۳۳۷۷۵۱۱۷                                                           صاحب امتیازومدیرمسئول:مهندس احمدعلیون